Copyright 2008 Anton A. van Aar, all rights reserved. KvK 17209894
Voorwaarden
Privacy
Contact
Privacy Statement

Om bestellingen bij u af te kunnen leveren, of uw vragen te kunnen beantwoorden, heeft PMgames persoonlijke gegevens van u nodig als uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Deze persoonlijke gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. PMgames zal geen gegevens van geregistreerden en bezoekers aan derden verstrekken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, tenzij de wet dit voorschrijft.

Van bezoekers aan de website van PMgames worden algemene gegevens bijgehouden, zoals de gegevens met betrekking tot de meest opgevraagde pagina's van de website of de aangeboden diensten. Het doel ervan is om de inrichting van de website te optimaliseren en beter in te kunnen spelen op de behoefte van de bezoekers. In de regel zijn deze gegevens niet tot een persoon te herleiden.

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden. Indien u vragen heeft over dit privacy statement, dan kunt u contact opnemen via de contactpagina. PMgames behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
PMgames
  Process Model Games
Your puzzle is our solution!